Baş səhifə
Fənlər

Fənlər

İnformasiya təhlükəsizliyi

 

Sıra

№-si

Fənnin

şifri

Fənnin adı

Kreditin

sayı

 
 
 

 

ÜF-B00

Ümumi fənlər

30

 

1.

ÜF-B01

Azərbaycan tarixi

5

 

2.

ÜF-B02

Azərbaycan dilində işgüzar və akademik kommunikasiya

4

 

3.

ÜF-B03.1

Xarici dildə işgüzar və akademik kommunikasiya-1

5

 

4.

ÜF-B03.2

Xarici dildə işgüzar və akademik kommunikasiya-2

4

 

5.

ÜF-B03.3

Xarici dildə işgüzar və akademik kommunikasiya-3

3

 

6.

ÜF-B03.4

Xarici dildə işgüzar və akademik kommunikasiya-4

3

 

 

SF-B00

Seçmə fənlər:

6

 

7.

SF-B01

Sosiologiya;

Multikulturalizmə giriş;

A.R. Konstitusiyası və hüququn əsasları

3

 

8.

SF-B02

Sahibkarlığın əsasları və biznesə giriş;

Politologiya;

İnformasiya texnologiyaları (ixtisas üzrə)

3

 

 

İPF-B00

İxtisasın peşə hazırlığı fənləri

120

 

9.

İPF-B01

Xətti cəbr və analitik həndəsə

3

 

10.

İPF-B02

Proqramlaşdırmanın əsasları

8

 

11.

İPF-B03

Riyazi analiz

7

 

12.

İPF-B04

Fizika

5

 

13.

İPF-B05

Kompüter arxitekturası

7

 

14.

İPF-B06

Diferensial tənliklər

3

 

15.

İPF-B07

Kompüter qrafikası

6

 

16.

İPF-B08

İnformasiya təhlükəsizliyinə giriş

7

 

17.

İPF-B09

Əməliyyat sistemləri

7

 

18.

İPF-B10

Diskret riyaziyyat

3

 

19.

İPF-B11

Verilənlər strukturları və alqoritmlər

7

 

20.

İPF-B12

Kriptoqrafiyanın əsasları

8

 

21.

İPF-B13

Mülki müdafiə

3

 

22.

İPF-B14

Ehtimal nəzəriyyəsi və riyazi statistika

3

 

23.

İPF-B15

İnformasiya axtarışının üsul və vasitələri

5

 

24.

İPF-B16

Verilənlər bazası sistemləri

7

 

25.

İPF-B17

İnformasiya mühafizəsinin üsul və vasitələri (proqram-texniki)

6

 

26.

İPF-B18

Verilənlərin intellektual analizi

7

 

27.

İPF-B19

Risklərin və insidentlərin idarəedilməsi

7

 

28.

İPF-B20

Steqanoqrafiya

6

 

29.

İPF-B21

İnformasiya mühafizəsinin üsul və vasitələri (təşkilati və hüquqi)

5

 

İFPS-B00

Peşə hazırlığının seçmə fənləri

60

 

30.

İFPS-B01

İnformasiya texnologiyalarının əsasları

5

 

İnformasiya nəzəriyyəsi

 

31.

İFPS-B02

Obyekt-yönlü proqramlaşdırma

4

 

Mobil qurğular üçün proqramlaşdırma

 

32.

İFPS-B03

Veb-proqramlaşdırma

4

 

Veb dizayn

 

33.

İFPS-B04

MATLAB mühitində modelləşdirmə

6

 

Verilənlərin analitik emalı sistemləri

 

34.

İFPS-B05

Python proqramlaşdırma dili

6

 

Proqramlaşdırma texnologiyaları və metodları

 

35.

İFPS-B06

Kompüter virusları və antiviruslar

3

 

Mobil qurğuların təhlükəsizliyi

 

36.

İFPS-B07

Müasir proqramlaşdırma dilləri

4

 

Məntiqi proqramlaşdırma dilləri

 

37.

İFPS-B08

Kompüter şəbəkələri

3

 

Kompüter və şəbəkə sistemlərinin  təhlükəsizliyi

 

38.

İFPS-B09

Gömrük informasiya sistemləri

6

 

Coğrafi informasiya sistemləri

 

39.

İFPS-B10

Süni intellekt

5

 

Obrazların tanınması

 

40

İFPS-B11

İnformasiya təhlükəsizliyinin idarəedilməsi - ISO 27001

5

 

İnformasiya təhlükəsizliyi üzrə Microsoft sertifikatlaşdırması

 

41

İFPS-B12

Haker hücumları

4

 

Kibertəhlükəsizlik

 

42

İFPS-B13

Proqram təminatı mühəndisliyi

5

 

Böyük verilənlərin emalı texnologiyaları