Baş səhifə
2019/2020-ci TƏDRİS İLİ ÜZRƏ BURAXILIŞ İŞLƏRİNİN SİYAHISI

2019/2020-ci TƏDRİS İLİ ÜZRƏ BURAXILIŞ İŞLƏRİNİN SİYAHISI

 2019/2020-ci tədris ilində “Hüquqşünaslıq” ixtisası məzunlarının buraxılış işləri və təcrübələri haqqında

 

Tələbənin

Soyadı, adı, atasının adı

Buraxılış işinin mövzusunun adı

Elmi rəhbəri

Təcrübə müəssisəsi

1

Həsənzadə Həsən Hafiz oğlu

Gömrük fəaliyyətində süni intellekt sistemlərindən istifadənin hüquqi, texniki və təşkilati istiqamətləri

Rzayeva Gülnaz Aydın qızı, h.ü.f.d.

Dövlət Gömrük Komitəsi

Texnoloji İnnovasiyalar və Statistika Baş İdarəsi

2

Novruzlu İmamverdi Fərman oğlu

Qeyr-tarif tədbirlərin (ticarət siyasəti tədbirlərin) həyata keçirilməsinin beynəlxalq hüquqi əsasları

Eyvazova Samirə Əli qızı, h.ü.f.d.

Dövlət Gömrük Komitəsi

Hüquqi təminat idarəsi

 

3

Babayeva Zeynəb Lətif qızı

Ümumdünya Ticarət Təşkilatının gömrük tənzimlənməsi və Azərbaycan Respublikası gömrük qanunvericiliyi: müqayisəli təhlil

Eyvazova Samirə Əli qızı, h.ü.f.d.

Dövlət Gömrük Komitəsi

Hüquqi təminat idarəsi

 

4

Vəlizadə Vasif Etibar oğlu

Mütəşəkkil dəstə tərəfindən törədilən qaçaqmalçılıq əməlləri ilə cinayət-hüquqi mübarizə və tövsif məsələləri

Nəzərova Kəmalə Oktay qızı, h.ü.f.d.

Dövlət Gömrük Komitəsi

Əməliyyat - İstintaq Baş İdarəsi

5

Rəhimov Səbuhi Fərəc oğlu

Gömrük cinayətlərinin istintaqı zamanı aparılan ekspertizaların səciyyəvi xüsusiyyətləri və təkmilləşdirlməsi

Şahbanova Aygün İntiqam qızı, h.ü.f.d.

Dövlət Gömrük Komitəsi

Əməliyyat - İstintaq Baş İdarəsi

 

6

Camalzadə Fidan Elçin qızı

Mədəni, tarixi  və arxeoloji sərvət olan əşyaların qaçaqmalçılığının tövsif məsələləri

Nəzərova Kəmalə Oktay qızı, h.ü.f.d.

Dövlət Gömrük Komitəsi

Əməliyyat - İstintaq Baş İdarəsi

7

Eyvazlı Elbəy Natiq oğlu

Cinayətlərin istintaqı və gömrük fəaliyyətində kriminalistik habitoskopiyanın imkanlarından istifadə

Rzayeva Gülnaz Aydın qızı, h.ü.f.d.

Dövlət Gömrük Komitəsi

Əməliyyat - İstintaq Baş İdarəsi

 

8

Məmmədova Xədicə Ayaz qızı

Beynəlxalq hüquqda gömrük cinayətlərinin fərqləndirilmə problemləri

Məmmədov Rahim Kamil oğlu,

dos., h.ü.f.d.

Dövlət Gömrük Komitəsi

Əməliyyat - İstintaq Baş İdarəsi

9

Salayev Mirtehran Pənah oğlu

Gömrük orqanı əməkdaşlarının sosial müdafiəsinin hüquqi tənzimi

Yusifov Şükür Məhəmməd oğlu, h.ü.f.d.

Dövlət Gömrük Komitəsi

İnsan resurslari idaresi

 

10

Nurməmmədov Orxan Elvin oğlu

Gömrük orqanları tərəfindən aparılan inzibati xətalar üzrə icraatın xüsusiyyətlərinin təhlili

Əliyev Sübhan Fərmayıl oğlu,

dos. h.ü.f.d.

Dövlət Gömrük Komitəsi

Bakı Baş Gömrük İdarəsi

11

Ələkbərov Sahil Afdandil oğlu

Gömrük orqanlarının vəzifəli şəxslərinin attestasiyasının hüququ tənzimlənməsi məsələləri

Əliyev Mayis Nəbi oğlu, h.e.d., prof.

Dövlət Gömrük Komitəsi

İnsan resursları idarəsi

12

Quliyev Elnur Şahin oğlu

Narkotik vasitələrin, psixotrop maddələrin və ya onların prekursorlarının Azərbaycan Respublikasının gömrük sərhədindən qanunsuz keçirilməsinin tövsif məsələləri

Nəzərova Kəmalə Oktay qızı, h.ü.f.d.

Dövlət Gömrük Komitəsi

Əməliyyat - İstintaq Baş İdarəsi

13

Qazaxov Elvin Sabir oğlu

İKT-dən istifadə etməklə törədilən dələduzluq və gömrük cinayətlərinin istintaqının və qarşısının alınmasının səciyyəvi xüsusiyyətləri

Rzayeva Gülnaz Aydın qızı, h.ü.f.d.

Dövlət Gömrük Komitəsi

Əməliyyat - İstintaq Baş İdarəsi

14

Məmmədhəsənzadə Aliyə Elmar qızı

Gömrük sahəsində təmsilçilik fəaliyyəti: beynəlxalq və yerli təcrübənin müqayisəli təhlili

Eyvazova Samirə Əli qızı, h.ü.f.d.

Dövlət Gömrük Komitəsi

Gömrük Nəzarətinin Təşkili və Ticarətin Asanlaşdırılması Baş İdarəsi

15

Kərimov Sadiq Natiq oğlu

Tərkibində əqli mülkiyyət hüquqlarının obyektləri olan malların gömrük orqanları tərəfindən qorunmasının xüsusiyyətləri: yerli və beynəlxalq təcrübənin müqayisəli təhlili

Rzayeva Gülnaz Aydın qızı, h.ü.f.d.

Dövlət Gömrük Komitəsi

Gömrük Nəzarətinin Təşkili və Ticarətin Asanlaşdırılması Baş İdarəsi

16

Nəsirov Tural Əlixan oğlu

Azərbaycan Respublikası və Avropa İttifaqı əməkdaşlığının əsas istiqamətləri: Gömrük qanunvericiliyinin təkmilləşdirilməsi

Məmmədov Rahim Kamil oğlu,

dos., h.ü.f.d.

Dövlət Gömrük Komitəsi

Hüquqi Təminat İdarəsi

17

Eyvazlı Elgiz İftixar oğlu

Gömrük orqanlarında xidməti intizamın hüquqi tənzimlənməsi problemləri

Əliyev Mayis Nəbi oğlu, h.e.d., prof.

Dövlət Gömrük Komitəsi

Daxili təhlukəsizlik idarəsi

18

Kərimli Tunar Mübariz oğlu

Gömrük işi sahəsində Azərbaycan Respublikasının ÜGT və ÜTT ilə  əməkdaşlığının perspektivləri

Eyvazova Samirə Əli qızı, h.ü.f.d.

Dövlət Gömrük Komitəsi

Beynəlxalq Əməkdaşlıq İdarəsi

19

Muxtarova Cəmilə Bayram qızı

Gömrük orqanlarının vəzifəli şəxslərinin pensiya təminatının hüquqi tənzimlənməsi

Əliyev Mayis Nəbi oğlu, h.e.d., prof.

Dövlət Gömrük Komitəsi

İnsan resurslari idaresi

20

Cəbrayılov Polad Fuad oğlu

Əmək hüquq normalarının gömrük orqanlarında xidmət münasibətlərinə tətbiqi məsələləri

Əliyev Mayis Nəbi oğlu, h.e.d., prof.

Dövlət Gömrük Komitəsi

İnsan resursları idarəsi

21

Rzayeva Jalə Daşqın qızı

Genetik modifikasiya olunmuş məhsulların beynəlxalq ticarəti: milli və beynəlxalq hüquqi tənzimlənməsi

Məmmədov Rahim Kamil oğlu, dos., h.ü.f.d.

Dövlət Gömrük Komitəsi

Gömrük sərhəd buraxılış məntəqələrinin işinin təşkili şöbəsi

 

 2019/2020-ci tədris ilində “İqtisadiyyat” ixtisası məzunlarının buraxılış işləri və təcrübələri haqqında

 

Tələbənin

Soyadı, adı, atasının adı

Buraxılış işinin mövzusunun adı

Elmi rəhbəri

Təcrübə müəssisəsi

1

Bayramlı Aynurə Nemət qızı

Xarici investisiyaların stimullaşdırılmasında gömrük siyasəti aspektləri

Namazova Cəmilə Bayraməli qızı, i.e.d. prof.

Dövlət Gömrük Komitəsi

Gömrük Nəzarətinin Təşkili və Ticarətin Asanlaşdırılması Baş İdarəsi

2

Mirzəyeva Xəyalə Mirzəbala qızı

“Bir kəmər-bir yol” layihəsinin Azərbaycanın xarici iqtisadi fəaliyyətinə təsiri və gömrük orqanlarının rolu

Abutalıbov Rasim Rafiq oğlu, dos. i.ü.f.d.

Dövlət Gömrük Komitəsi

Gömrük Nəzarətinin Təşkili və Ticarətin Asanlaşdırılması Baş İdarəsi

 

3

Qələndərzadə Günay Eldar qızı

Azərbaycan məhsullarının qlobal brendləşməsinin təşviqində gömrük sisteminin rolu

Abutalıbov Rasim Rafiq oğlu, dos. i.ü.f.d.

Dövlət Gömrük Komitəsi

Gömrük Nəzarətinin Təşkili və Ticarətin Asanlaşdırılması Baş İdarəsi

 

4

Rzayeva Ofelya Səbiulla qızı

Azərbaycanda biznesin inkişafına təsir edən amillərin təhlili və bu sahədə gömrük orqanlarının fəaliyyətinin qiymətləndirilməsi

Əsədli Azərxan Asif oğlu

Dövlət Gömrük Komitəsi

Gömrük Nəzarətinin Təşkili və Ticarətin Asanlaşdırılması Baş İdarəsi

5

Səfərov Abdulla Rəhman oğlu

Logistikanın Səmərəlilik İndeksinin yüksəldilməsində gömrük əməliyyatlarının rolu

Yadigarov Təbriz Abdulla oğlu, i.ü.f.d.

Dövlət Gömrük Komitəsi

Gömrük Nəzarətinin Təşkili və Ticarətin Asanlaşdırılması Baş İdarəsi

 

6

İsmayılov Oruc Qabil oğlu

Transmilli şirkətlərin fəaliyyətində nəqliyyat-logistika xidmətlərinin səmərəliliyi və onun artırılmasında gömrük orqanlarının rolu

Yadigarov Təbriz Abdulla oğlu, i.ü.f.d.

Dövlət Gömrük Komitəsi

Gömrük Nəzarətinin Təşkili və Ticarətin Asanlaşdırılması Baş İdarəsi

7

Əliyev Eldar İlqar oğlu

Kiçik və orta biznesin maliyyələşmə mənbələri və onların inkişafında gömrük sisteminin rolu

Namazova Cəmilə Bayraməli qızı, i.e.d. prof.

Dövlət Gömrük Komitəsi

Gömrük Nəzarətinin Təşkili və Ticarətin Asanlaşdırılması Baş İdarəsi

 

8

Həsənzadə Əli İlham oğlu

Azərbaycan Respublikasında fiskal siyasətin formalaşmasında gömrük sisteminin rolu

Əlirzayev Elvin Vahid oğlu, i.ü.f.d.

Dövlət Gömrük Komitəsi

Gömrük Tariflərinin Tənzimlənməsi və Ödənişlər Baş İdarəsi

9

Mehdizadə Qabil Mikayıl oğlu

Azad ticarət zonalarının yaradılması və tətbiq edilən gömrük güzəştləri

Pürhani Səfər Həsən oğlu, i.e.d. prof.

Dövlət Gömrük Komitəsi

Gömrük Tariflərinin Tənzimlənməsi və Ödənişlər Baş İdarəsi

 

10

Nəcizadə Kamil Vidadi oğlu

Qeyri-neft sektorunda ixracdan əldə edilən gəlirlərin artırılmasına təsir edən amillərin qiymətləndirilməsi

Hacıyev Hafis Əhməd oğlu, i.e.n. dos.

Dövlət Gömrük Komitəsi

Gömrük Tariflərinin Tənzimlənməsi və Ödənişlər Baş İdarəsi

11

İslamzadə Şüküran Seyran oğlu

Dayanıqlı iqtisadi inkişafın gömrük aspektləri

Pürhani Səfər Həsən oğlu, i.e.d. prof.

Dövlət Gömrük Komitəsi

Gömrük Tariflərinin Tənzimlənməsi və Ödənişlər Baş İdarəsi

12

Qasımov Kamil Famil oğlu

Beynəlxalq ticarətdə maliyyə riskləri və gömrük sistemində onun rolu

Hacıyev Hafis Əhməd oğlu, i.e.n. dos.

Dövlət Gömrük Komitəsi

Gömrük Risklərinin İdarəolunması və Audit Baş İdarəsi

13

İsayev Əmrah Faiq oğlu

Azərbaycan iqtisadiyyatının formalaşmasında milli və iqtisadi təhlükəsizliyin təmin edilməsi metodlarının təhlili

Quliyеv İbrahim Qədim oğlu

Dövlət Gömrük Komitəsi

Gömrük Risklərinin İdarəolunması və Audit Baş İdarəsi

14

Hacıyev Murad Hacı oğlu

Beynəlxalq ticarətdə və gömrük işində blokçeyn texnologiyasından istifadənin rolu

Yadigarov Təbriz Abdulla oğlu, i.ü.f.d.

Dövlət Gömrük Komitəsi

Bakı Baş Gömrük İdarəsi

15

Maxsudov Azər Yasin oğlu

Xarici ticarətin liberallaşdırılmasında gömrük sisteminin rolu

Məmmədov Fuad Elxan oğlu

Dövlət Gömrük Komitəsi

Bakı Baş Gömrük İdarəsi

16

Muradov Nicat Zəfər oğlu

Ölkəyə idxal edilən mallara aksiz vergisinin tətbiq edilməsinin dünya təcrübəsi

Məmmədov Fuad Elxan oğlu

Dövlət Gömrük Komitəsi

Aksizli Mallar üzrə Baş Gömrük İdarəsi

17

Məsimova Aysel Zaur qızı

Azərbaycanın Xəzəryanı ölkələrlə ticarət əlaqələrinin inkişaf etdirilməsində gömrük siyasətinin təsiri

Pürhani Səfər Həsən oğlu, i.e.d. prof.

Dövlət Gömrük Komitəsi

Enerji Resursları və Dəniz Nəqliyyatında Baş Gömrük İdarəsi

18

Abbaszadə Qismət Möhlət oğlu

Xarici ticarətin gömrük tənzimlənməsində beynəlxalq təşkilatların rolu

Məmmədov Fuad Elxan oğlu

Dövlət Gömrük Komitəsi

Beynəlxalq Əməkdaşlıq

İdarəsi

19

Allahverdiyev İsa Kənan oğlu

İqtisadi tsikllərdə kənarlaşmalar və xarici ticarətdə fraud əməliyyatlarının tədqiqi

Əsədli Azərxan Asif oğlu

İqtisadiyyat Nazirliyi, İqtisadi İslahatlar Elmi Tədqiqat İnstitutu