Baş səhifə
2020/2021-Cİ TƏDRİS İLİ ÜZRƏ DİSSERTASİYA İŞLƏRİNİN SİYAHISI

2020/2021-Cİ TƏDRİS İLİ ÜZRƏ DİSSERTASİYA İŞLƏRİNİN SİYAHISI

Azərbaycan Respublikası Dövlət Gömrük Komitəsinin Akademiyasında
2020/2021-ci tədris ilində magistratura səviyyəsində təhsil alan
1-ci kurs tələbələrinin dissertasiya mövzuları və elmi rəhbərlərinin

SİYAHISI

060212 – Hüquqşünaslıq ixtisasının Cinayət hüququ, cinayət prosesi,
kriminalistika və məhkəmə ekspertizası ixtisaslaşması üzrə

Magistrantın

soyadı, adı, atasının adı

Dissertasiyanın mövzusu

Elmi rəhbərin soyadı, adı, atasının adı, elmi dərəcəsi

1

Əhmədov Kənan Kərim oğlu

Dağlıq Qarabağ münaqişəsində Ermənistan tərəfindən törədilmiş müharibə cinayətlərinə görə məsuliyyət məsələləri

Əliyev Əmir İbrahim oğlu,

h.e.d., prof.

2

Hacıyev Vüsal Sədi oğlu

Gömrük orqanlarının vəzifəli şəxsləri tərəfindən törədilən vəzifə cinayətlərinin istintaqı və qarşısının alınması problemləri

Qəfərov Midhəd Seyidəhməd oğlu, h.e.d, prof.

3

İbrahimli Leyla Gürşad qızı

Gömrük işi sahəsində hüquqpozmalarla mübarizə fəaliyyətində beynəlxalq əməkdaşlıq və aşkarlıq prinsiplərinin təminatı

Rzayeva Gülnaz Aydın qızı, h.ü.f.d.

4

Sarıyeva Səbinə Mübariz qızı

Terrorçuluqla cinayət-hüquqi mübarizənin əsas istiqamətləri

Nəzərova Kəmalə Oktay qızı, h.ü.f.d.

 

 060401 – Dünya iqtisadiyyatı ixtisasının Gömrük işi ixtisaslaşması üzrə

Magistrantın

soyadı, adı, atasının adı

Dissertasiyanın mövzusu

Elmi rəhbərin soyadı, adı, atasının adı, elmi dərəcəsi

1

Bayramlı Aynurə Nemət qızı

Xarici ticarətin inkişafında nəqliyyat-logistika xidmətlərinin səmərəliliyinin artırılması istiqamətləri

Namazova Cəmilə Bayraməli qızı, i.e.d. prof.

2

Quluzadə Nərmin Müşfiq qızı

Azərbaycan Respublikasının xarici əlaqələrində gömrük əməliyyatlarının təkmilləşdirilməsi istiqamətləri

Namazova Cəmilə Bayraməli qızı, i.e.d. prof.

3

Osmanov Seyhun Mehman oğlu

Gömrük rüsumlarının təyin edilməsinin nəzəri aspektləri

Pürhani Səfər Həsən oğlu,

i.e.d. prof.

4

Axundova Nuranə Cabir qızı

Gömrük orqanlarında risklərin idarə edilməsi sisteminin təkmilləşdirilməsi

Pürhani Səfər Həsən oğlu,

i.e.d. prof.

5

Salahov Roman İdris oğlu

İnvestisiya fəaliyyətinin stimullaşdırılmasında gömrük-tarif siyasətinin rolu

Pürhani Səfər Həsən oğlu,

i.e.d. prof.

6

Qəfərli Namiq Əlövsət oğlu

Azərbaycanın ixrac potensialının artırılmasında gömrük sisteminin rolu

Əlirzayev Elvin Vahid oğlu,

i.ü.f.d.

7

Əmiraslanov Orxan Mirzəağa oğlu

Azərbaycan iqtisadiyyatının dünya iqtisadiyyatına inteqrasiyasında xarici ticarət əlaqələrinin rolu

Əlirzayev Elvin Vahid oğlu,

 i.ü.f.d.

8

Əhmədzadə Qiyas Bəhruz oğlu

Azərbaycanda həyata keçirilən gömrük islahatlarının kölgə iqtisadiyyatının azaldılmasına təsirinin təhlili

Əhmədov Fariz Saleh oğlu, i.ü.f.d., dos.

9

Cəfərli Elşən Fəxrəddin oğlu

Naxçıvan MR ilə quru yolun bərpasının beynəlxalq nəqliyyat-logistika sisteminə təsirinin perspektivləri

Yadigarov Təbriz Abdulla oğlu, i.ü.f.d.