Baş səhifə
2020/2021-ci TƏDRİS İLİ ÜZRƏ BURAXILIŞ İŞLƏRİNİN SİYAHISI

2020/2021-ci TƏDRİS İLİ ÜZRƏ BURAXILIŞ İŞLƏRİNİN SİYAHISIAzərbaycan Respublikası Dövlət Gömrük Komitəsinin Akademiyasında
2020/2021-ci tədris ilində bakalavriat səviyyəsində İqtisadiyyat və
Hüquqşünaslıq ixtisasları üzrə 4-cü kurs tələbələrinin
buraxılış işlərinin mövzularının və rəhbərlərinin SİYAHISI

 

 

İqtisadiyyat ixtisası üzrə (qrup 270)                                                        

Tələbənin

soyadı, adı, atasının adı

Buraxılış işinin mövzusu

Buraxılış işi rəhbərinin soyadı, adı, atasının adı, elmi dərəcəsi

1

Nəzərli Aqşin Raqub oğlu

Xarici ticarət əməliyyatlarında maliyyə nəticələrinin uçotunun və təhlilinin təkmilləşdirilməsi

Namazova Cəmilə Bayraməli qızı, i.e.d. prof.

2

İsmayılova Rahidə Namiq qızı

Hava nəqliyyatı vasitəsilə idxal-ixrac əməliyyatlarına gömrük nəzarətinin təkmilləşdirilməsi

Namazova Cəmilə Bayraməli qızı, i.e.d. prof.

3

Mürsəlova Adilə Səbuhi qızı

Ələt Azad İqtisadi Zonasının fəaliyyət istiqamətləri və tətbiq edilən güzəştli rejim qaydaları

Əlirzayev Elvin Vahid oğlu,

i.ü.f.d.

4

Yusifov Orxan Natiq oğlu

İşğaldan azad edilmiş ərazilərdə gömrük keçid məntəqələrinin və gömrük fəaliyyətinin təşkili

Əlirzayev Elvin Vahid oğlu,

i.ü.f.d.

5

Quliyev Vaqif Pərviz oğlu

İdxal mallarına tətbiq edilən imtiyaz və azadolmaların iqtisadi təhlili və qiymətləndirilməsi

Pürhani Səfər Həsən oğlu,

 i.e.d. prof.

6

Abbaszadə Fariz Habil oğlu

Logistika xidmətlərinin həyata keçirilməsində gömrük prosedurlarının rolu

Pürhani Səfər Həsən oğlu,

i.e.d. prof.

7

Allahyarov Aqşin Əmiraslan oğlu

Gömrük əməliyyatlarında büdcə daxilolmalarının uçotu və auditinin təkmilləşdirilməsi

Hacıyev Hafis Əhməd oğlu,

 i.e.n. dos.

8

Quliyev Zakir Rauf oğlu

Risklərin idarə edilməsinin gömrük sisteminin fəaliyyətində rolu

Hacıyev Hafis Əhməd oğlu,

i.e.n. dos.

9

Babayev Altun Sultan oğlu

Naxçıvan MR ilə quru yolun bərpasının Asiya və Avropa arasındakı iqtisadi əlaqələrin inkişafında rolu

Seyfullayev İlqar Zülfüqar oğlu i.e.n., dos.

10

Əliyev Kənan Etibar oğlu

Aksizli malların vergi yükü və qeyri-qanuni dövriyyəsi arasında əlaqənin təhlili

Seyfullayev İlqar Zülfüqar oğlu i.e.n., dos.

11

Həsənli Əli Natiq oğlu

Azərbaycanda elektron ticarətin inkişafında gömrük orqanlarının rolu

Abutalıbov Rasim Rafiq oğlu, i.ü.f.d. dos.

12

Cümşüdov Əli Cümşüd oğlu

Gömrük orqanları tərəfindən alınan vergi və rüsumların ölkənin maliyyə resurslarının formalaşmasına təsiri

Süleymanov Elçin Bəhman oğlu, i.ü.f.d., dos.

13

Hümmətov Habil Mobil oğlu

Azərbaycanın xarici ticarət əlaqələrində sertifikatlaşmanın rolu

İbrahimov Təyyar Tapdıq oğlu, b.e.n.

14

Axundov Ülvi Xəlil oğlu

İdxal əməliyyatları üzrə gömrük ödənişlərinin ümumi idxalda xüsusi çəkisi və ölkələr üzrə təhlili

Qurbanov Firuz Əhməd oğlu, i.ü.f.d.

15

Məmmədov Turqut Ayaz oğlu

Xarici ticarətdə elektron gömrük xidmətlərinin təhlili

Vəliyev Cəbrayıl Xəlil oğlu, i.ü.f.d.

16

Qarayev Adəm Məlik oğlu

Azərbaycan Respublikasının gömrük əməliyyatlarının ekonometrik təhlili və qiymətləndirilməsi

Yadigarov Təbriz Abdulla oğlu, i.ü.f.d.

17

Səmədov Məhəmməd Talıb oğlu

Beynəlxalq yükdaşımaların gömrük rəsmiləşdirilməsinin xarakterik cəhətləri və tənzimlənməsinin həyata keçirilməsi

Kərimbəyli İlqar Şakir oğlu

18

Əmrahov Alı Bayram oğlu

Gömrük qaydaları əleyhinə iqtisadi cinayətkarlığın ölkənin iqtisadi təhlükəsizliyinə təsiri və ona qarşı gömrük orqanlarının mübarizə tədbirləri

Kərimbəyli İlqar Şakir oğlu

19

Əmikişiyev Elməddin Kamil oğlu

Azərbaycan Respublikasının bağladığı azad ticarət sazişləri və onların iqtisadi nəticələrinin qiymətləndirilməsi

Seyidzadə Mirhəsən Mirhəşim oğlu

20

Əzizli Qüdrət Şöhrət oğlu

Beynəlxalq elektron ticarətin aparılmasında qarşılaşılan problemlər və həlli istiqamətləri

Seyidzadə Mirhəsən Mirhəşim oğlu

21

Nəbiyev Umud Arzu oğlu

Azərbaycanın aqrar məhsullar bazarının idxal-ixrac vəziyyətinin təhlili və qiymətləndirilməsi

Talıblı Məmməd Səfər oğlu

 

 

Hüquqşünaslıq ixtisası üzrə (qrup 370)                                                         

Tələbənin

soyadı, adı, atasının adı

Buraxılış işinin mövzusu

Buraxılış işi rəhbərinin soyadı, adı, atasının adı, elmi dərəcəsi

1

Yusibova Vüsalə İsməli qızı

Gömrük cinayətlərinin istintaqı zamanı tətbiq olunan qətimkan tədbirləri: prosessual-hüquqi  aspektləri

Qəfərov Midhəd Seyidəhməd oğlu. h.e.d, professor

2

Məlikov Həmid Vidadi oğlu

Gömrük cinayətlərinin istintaqında təqsirləndirilən şəxs qismində cəlbetmənin hüquqi əsasları və prosessual qaydası

Qəfərov Midhəd Seyidəhməd oğlu. h.e.d, professor

3

Qasımzadə Emil İsrafil oğlu

Qaçaqmalçılıq cinayətinin istintaqı zamanı axtarış və götürmə istintaq hərəkətlərinin rolu

Qəfərov Midhəd Seyidəhməd oğlu. h.e.d, professor

4

Feyzullazadə Əli Elşən oğlu

Daxili bazarın qorunması üzrə beynəlxalq gömrük hüququ və Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi

Sadıqov Əfsər İsa oğlu,

 h.e.d., prof.

5

Xəlilov İxtiyar Çoban oğlu

Ticarətin Asanlaşdırılması Sazişi və elektron ticarətin tənzimlənməsinin hüquqi aspektləri

Sadıqov Əfsər İsa oğlu,

h.e.d., prof.

6

Mahmudova Aydan Akif qızı

Yükdaşımalara gömrük nəzarətinin hüquqi tənzimlənməsi məsələləri

Yolçuyev Mübariz Xalid oğlu, h.ü.f.d. dos.

7

Ağayeva İlknur İlkin qızı

Beynəlxalq ticarətdə müqavilələrin icrası məsələləri

Yolçuyev Mübariz Xalid oğlu, h.ü.f.d. dos.

8

Mənafov Yalçın Mürşüd oğlu

İnformasiyaya olan hüquq və gömrük orqanlarının elektron məlumat sistemindən istifadəsi: müqayisəli təhlil

Əliyev Sübhan Fərmayıl oğlu,

h.e.d., dos.

9

Musayev Hüseyn Asəf oğlu

Gömrük cinayətləri və çirkli pulların yuyulması ilə mübarizədə əməkdaşlığın beynəlxalq və dövlətdaxili hüquqi aspektləri

Məmmədov Rahim Kamil oğlu, h.ü.f.d., dos.

10

Məhərrəmov Xəlil Sakit oğlu

Dərman prekursorlarına gömrük nəzarəti sahəsində dövlətlərin beynəlxalq-hüquqi əməkdaşlığı

Məmmədov Rahim Kamil oğlu, h.ü.f.d., dos.

11

Bəndəliyev Nihad Zöhrab oğlu

Azərbaycan Respublikasında dövlətin vergi və gömrük islahatlarının hüquqi əsasları və həyata keçirilməsinin yeni istiqamətləri

Mirzəyeva Afət Qədir qızı,

h.ü.f.d. dos.

12

Allahverdiyev Ömər Taleh oğlu

Gömrük cinayətlərinin ibtidai araşdırılmasında istintaq hərəkətlərinin prosessual əsasları

Rzayeva Gülnaz Aydın qızı, h.ü.f.d.

13

Qurbanlı Güləndam Hicran qızı

Gömrük cinayətlərinin ibtidai araşdırmasında istintaq-əməliyyat qruplarının yaradılması və cinayətlərin isti izlərlə açılmasının kriminalistik təminatı

Rzayeva Gülnaz Aydın qızı, h.ü.f.d.

14

İbrahimli Güləsər Rəhim qızı

Əqli fəaliyyətin nəticələrinin ixrac rejimini pozmanın istintaqının təcrübi və hüquqi problemləri

Rzayeva Gülnaz Aydın qızı, h.ü.f.d.

15

Əhmədli Ləman Natiq qızı

Gömrük cinayətlərinin istintaqında əldə olunması məhdudlaşdırılmış informasiyanın qorunması məsələləri

Rzayeva Gülnaz Aydın qızı, h.ü.f.d.

16

İsrafilov Firuz Ağalar oğlu

Odlu silahın, döyüş sursatının, partlayıcı maddələrin və qurğuların  gömrük sərhədindən qanunsuz keçirilməsi ilə cinayət-hüquqi mübarizə

Nəzərova Kəmalə Oktay qızı, h.ü.f.d.

17

Rüstəmov Elnur Elsəvər oğlu

Təkrar törədilmiş qaçaqmalçılıqla cinayət hüququ mübarizə

Nəzərova Kəmalə Oktay qızı, h.ü.f.d.

18

Tərlanlı Uğur Rauf oğlu

İştirakçılıqla törədilmiş qaçaqmalçılığa görə cinayət məsuliyyəti məsələsi

Nəzərova Kəmalə Oktay qızı, h.ü.f.d.

19

İsmayılova Rəbiyə Cavanşir qızı

Xarici valyuta vəsaitlərinin xaricdən qaytarılmamasının beynəlxalq-hüquqi tənzimlənməsi

Eyvazova Samirə Əli qızı,

h.ü.f.d.

20

Rüstəmova Mülayim Akif qızı

Piratçılıq, saxta və ya keyfiyyətsiz malların idxal və ixrac edilməsi kimi hüquq pozuntuları sahəsində dövlətlərin beynəlxalq-hüquqi əməkdaşlığı

Eyvazova Samirə Əli qızı,

 h.ü.f.d.

21

Zakirli Gülay Həmzət qızı

Azərbaycanda elektron ticarətin informasiya-hüquqi prinsipləri

Məmmədrzalı Şahin Sabir oğlu

22

Quliyev Şahin Elçin oğlu

Elektron ticarətin inkişafını təmin edən təcrübi və hüquqi tədbirlər

Məmmədrzalı Şahin Sabir oğlu