Baş səhifə
2018/2019-cu TƏDRİS İLİ ÜZRƏ BURAXILIŞ İŞLƏRİNİN SİYAHISI

2018/2019-cu TƏDRİS İLİ ÜZRƏ BURAXILIŞ İŞLƏRİNİN SİYAHISI

 “Hüquqşünaslıq” ixtisası üzrə

 

Tələbə

Mövzu

Buraxılış işinə rəhbər

1

Abbasov Turan Yaşar

Mülki prosesdə məhkəmə baxışı

Mövsümov Mövsüm Allahverdi (h.e.d)

2

Alıyev Elşən İlham

Sifarişli qətllərin kriminalistik xarakteristikası və ayrı-ayrı istintaq hərəkətlərinin faktiki xüsusiyyətləri

Rzayeva Gülnaz Aydın (h.ü.f.d)

3

Alızadə Murad Namiq

Ədalətli məhkəmə araşdırılması hüququ və inzibati məhkəmə icraatı

Nəsirov Elşad Haqverdi

4

Ağayeva Aygün Yaşar

İntellektual mülkiyyət obyektləri olan malların beynəlxalq ticarətinin gömrük aspektləri

Əkbərov Anar Əliqismət

5

Cabbarov Rəhman Arzu

Qaçaqmalçılıq ilə cinayət-hüquqi mübarizənin nəzəri və təcrübi məsələləri

Nəzərova Kəmalə Oktay (h.ü.f.d)

6

Cəfərov Rəfail Rauf

İqtisadi cinayətlərin istintaq metodikasının bəzi məsələləri

Rzayeva Gülnaz Aydın (h.ü.f.d)

7

Hüseynov Seymur Firdovsi

Gömrük ödəmələrindən yayınma əməlləri ilə cinayət-hüquqi mübarizə

Nəzərova Kəmalə Oktay (h.ü.f.d)

8

Gülüşov İsmayıl Cəbrayil

Cinayət mühakimə icraatı zamanı ekspertiza təyin olunmasının xüsusiyyətləri: təcrübi və mövcud problemlər

Rzayeva Gülnaz Aydın (h.ü.f.d)

9

Kərimli Səidə Əzizbala

Sübutlar və onların növləri

Şahbanova Aygün İntiqam (h.ü.f.d)

10

Kərimov Kərim Zeynalabdın

20-ci əsrdə Azərbaycanın konstitusion inkişafı

Əliyev Tuqay Zakir (h.ü.f.d)

11

Gülmalıyeva Könül Vüqar

Azərbaycan Respublikasında məhkəmə sistemi

Mövsümov Mövsüm Allahverdi (h.e.d)

12

Mustafayeva Sevda Bahaddin

Əqli mülkiyyət hüququ sahəsində Ümumdünya Ticarət Təşkilatının fəaliyyəti

Eyvazova Samirə Əli (h.ü.f.d)

13

Məhərrəmov Röyal Sətdar

Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinin qərarlarının inzibati məhkəmə icraatına təsiri

Nəsirov Elşad Haqverdi

14

Məmmədzadə Günel Ərşad

Vəzifəli şəxs tərəfindən öz qulluq mövqeyindən istifadə edilməklə qaçaqmalçılıq əməllərinin törədilməsinin tövsif məsələləri

Nəzərova Kəmalə Oktay (h.ü.f.d)

15

Qarayev Etibar Zahid

Sığorta müqaviləsinin mülki hüquqi tənzimlənməsi

 

Yusifov Şükür Məhəmməd (h.ü.f.d)

16

Quliyeva Fidan Ceyhun

Azərbaycanda gömrük və vergi münasibətlərinin tarixi inkişafı

Əliyev Tuqay Zakir (h.ü.f.d)

17

Rəhimli Ədalət Əmrah

Sahibkarlıq fəaliyyətinin tənzimlənmə-sinin hüquqi məsələləri

Mövsümov Mövsüm  Allahverdi (h.e.d)

18

Sadayzadə Fəxri Arzuman

Təqsirkar şəxs üçün aşkar surətdə hamilə vəziyyətində olan qadını qəsdən öldürmə cinayətinin tövsif məsələləri

Nəzərova Kəmalə Oktay (h.ü.f.d)

19

Surxayzadə Toğrul Məhərrəm

Dünya Gömrük Təşkilatı və Azərbaycan Respublikası arasında əməkdaşlığın hüquqi tənzimlənməsi: beynəlxalq və milli aspektlərin qarşılıqlı təhlili

Eyvazova Samirə Əli (h.ü.f.d)

20

İsrafilov Murad Etibar

Yetkinlik yaşına çatmayan şəxslərin törətdiyi cinayətlərin istintaq metodikası və ekspertizası

Rzayeva Gülnaz Aydın (h.ü.f.d)

21

Qasımov Böyükağa İsmayil

Gömrük işi sahəsində cinayətlərin ibtidai istintaqı və məhkəmə baxışı

Əkbərov Anar Rafiq

22

Zeynalov Amil Hikmət

Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinin qərarlarının Azərbaycanda məhkəmə hakimiyyətinin həyata keçirilməsində rolu

Nəsirov Elşad Haqverdi

23

Zeynalov Əliəkbər Şakir

İnzibati hüquqi rejim kimi, gömrük rejiminin anlayışı, növləri və hüquqi tənzimi məsələləri

Nəsirov Elşad Haqverdi

 

 

İqtisadiyyat” ixtisası üzrə

 

Tələbə

Mövzu

Buraxılış işinə rəhbər

1

Bayramov Xəlil Sahib

Azərbaycanın Mərkəzi Avrasiya regionu əlaqələndirici mərkəz rolunun artmasının ticarət əməliyyatlarına təsiri və inkişaf perspektivləri

Niyazlı Toğrul Qoşqar

2

Ağakişiyev Ələddin Samir

Azərbaycanda qeyri-neft sektorunun inkişafına yönəlmiş dövlət siyasətinin əsas istiqamətləri

Tanrıverdiyev Səbuhi Miləddin

3

İsmayılova Ülkər Qabil

İnsan davranışlarının iqtisadi subyektlərin fəaliyyətinə təsiri

Niyazlı Toğrul Qoşqar

4

Əzizli Bənövşə Adil

Azərbaycanda turizm sahəsinın inkişafı ilə bağlı dövlət siyasətinin əsas istiqamətləri

Tanrıverdiyev Səbuhi Miləddin

5

Cənnətli Kamran Qayib

Xüsusi iqtisadi zonaların səmərəli fəaliyyətinin təmin edilməsində gömrük  orqanlarının rolu

Pürhani Səfər Həsən

(i.e.d., prof)

6

Ağazadə Zeynal  Şahid

Maliyyə bazarında qiymətlərin tənzimlənməsi mexanizmi

Quliyev İbrahim Qədim (i.ü.f.d.)

7

Qənizadə Fariz Polad

Milli iqtisadiyyatda fiskal və monetar siyasət və onların ÜDM-ə təsirinin qiymətləndirilməsi

Yadigarov Təbriz Abdulla

8

Mustafayev Qurbani Hümmət

Gömrük rəsmiləşdirilməsi və gömrük rüsum və yığımlarının təyin edilməsinin xüsusiyyətləri

Pürhani Səfər Həsən

(i.e.d., prof)

9

Musayev Orxan Elşad

Milli iqtisadiyyatın təhlükəsizliyinin təmin edilməsində gömrük orqanlarının rolu

Pürhani Səfər Həsən

(i.e.d., prof)

10

Səfərli Natiq Namiq

Gömrük siyasətinin dövlətin maliyyə problemlərinin həllində yeri və rolu

Tağıyev Tahir Tağı (i.e.n)

11

Həsənova Aytac Əlimirzə

Azərbaycan Respulikasında gömrük ekspertizasının təşkili və onun səmərəliliyinin artırılması

Tağıyev Tahir Tağı

(i.e.n)

12

Qurbanzadə Emil Zaur

Azərbaycan Respublikasının ÜTT-a daxil olmasının gömrük siyasətində rolu

Tağıyev Tahir Tağı (i.e.n)

13

Zamanzadə Əli Faiq

Xarici ticarət əlaqələrinin gömrük tarif tənzimlənməsi

Nurəliyeva Rəhimə   Nurəli (i.e.n)

14

Ağayev Turan Vilayət

Daxili və dünya qiymətlərinin formalaşmasında valyuta amili

Yadigarov Təbriz Abdulla

15

Əlişzadə Səma Qənbər

Gömrük orqanlarında daxili auditin təşkili və onun təkmilləşdirilməsi

Hacıyev Hafis Əhməd (i.ü.f.d)

16

İbrhimli Elvin Əli

Azərbaycanın xarici ticarət əlaqələri və gömrük xidməti

Nurəliyeva Rəhimə Nurəli (i.e.n)

17

Əlibəyli Fərrux Rizvan

Gömrük orqanlarında malların gömrük ekspertizasının təşkilinin yaxşılaşdırılması yolları

Dadaşov Fariz Qəribəli (i.ü.f.d)

18

Şərifzadə Şərif Mübariz

Gömrük sistemində qeyri-tarif tənzimlənmə vasitələrinin tətbiqi

Vəliyev Vəli İsa (i.e.n)

19

Abbaszadə Ümid Asəf

Azərbaycanda xarici ticarətin dövlət tənzimlənməsinin normativ-hüquqi bazasının tədqiqi

Vəliyev Vəli İsa (i.e.n)

20

Hacıyev İlqar Vüqar

Azərbaycan Respublikanın gömrük siyasətinin formalaşmasına təsir edən amillərin tədqiqi

Dadaşov Fariz Qəribəli (i.ü.f.d)

21

Salahlı Buğday Dönməz

Kommersiya banklarında daxili auditin təşkili və onun təkmilləşdirilməsi

Hacıyev Hafis Əhməd (i.ü.f.d)

22

Rüstəmov Sabir Mirzə

Azərbaycan Respublikasının gömrük orqanlarında vahid informasiya sisteminin təşkili

Dadaşov Fariz Qəribəli (i.ü.f.d)