Baş səhifə
2019/2020-cu TƏDRİS İLİ ÜZRƏ BURAXILIŞ İŞLƏRİNİN SİYAHISI

2019/2020-cu TƏDRİS İLİ ÜZRƏ BURAXILIŞ İŞLƏRİNİN SİYAHISI

060212 — HüquqşünasIıq ixtisasının Beynəlxalq Hüquq ixtisaslaşması üzrə

 

Tələbənin

Soyadı, adı, atasının adı

Dissertasiya mövzusunun adı

Elmi rəhbəri

Bağırova Nərmin Valeh qızı

Azərbaycan Respublikasının Ümumdünya Gömrük Təşkilatı ilə əməkdaşlığının beynəlxalq hüquqi aspektləri

Sadıqov Əfsər İsa oğlu h.e.d. professor

Rəhimli Ədalət Əmrah oğlu

Qaçaqmalçılıqla mübarizə sahəsində beynəlxalq əməkdaşlığın səmərəliliyinin qiymətləndirilməsi

Rzayeva Gülnaz Aydın qızı, h.ü.f.d.

Sırafilov Murad Etibar oğlu

Beynəlxalq əməkdaşlıq çərçivəsində ticarətin asanlaşdırılmasının hüquqi tənzimlənməsi

Məmmədov Rahim Kamil oğlu, h.ü.f.d. dosent

Ağayev Tural Fəxrəddin oğlu

Avropa İttifaqının gömrük hüququnun Azərbaycanda gömrük orqanlarının fəaliyyətinə təsiri

Şahbanova Aygün İntiqam qızı, h.ü.f.d.

 

060401 – Dünya iqtisadiyyatı ixtisasının Gömrük işi ixtisaslaşması üzrə

Tələbənin

Soyadı, adı, atasının adı

Dissertasiya mövzusunun adı

Elmi rəhbəri

Bayramov Zaur Əlövsət oğlu

Beynəlxalq tranzit dəhlizləri sistemində yükdaşımaların gömrük tənzimlənməsi

prof. i.e.d. Pürhani Səfər Həsən oğlu

Hacıyev İlqar Vüqar oğlu

İqtisadi böhranların Azərbaycanda xarici iqtisadi fəaliyyətin gömrük tənzimlənməsinə təsirinin tədqiqi

i.ü.f.d. Əlirzayev Elvin Vahid oğlu

İbrahimli Elvin Əli oğlu

Malların elektron bəyannaməsinin tətbiqinin xarici iqtisadi fəaliyyətin səmərəliliyinin artırılmasında rolu

prof. i.e.d. Pürhani Səfər Həsən oğlu

Məhərrəmov Səfər Tərlan oğlu

Fiskal siyasətin elementlərinin təkmilləşdirilməsinin dövlət büdcəsinin formalaşmasında rolu

prof. i.e.d. Namazova Cəmilə Bayraməli qızı

Zamanzadə Əli Faiq oğlu

İdxal- İxrac əməliyyatlarında valyuta nəzarəti mexanizminin təkmilləşdirilməsi

prof. i.e.d. Pürhani Səfər Həsən oğlu