Baş səhifə
İKT-nin tətbiqi şöbəsi

İKT-nin tətbiqi şöbəsi

Şöbənin fəaliyyət istiqamətləri aşağıdakılardır:

  • Akademiyanın fəaliyyəti ilə bağlı İKT siyasətini müəyyən edir;
  • Azərbaycan Respublikası Dövlət Gömrük Komitəsinin müvafiq qurumu ilə Akademiyanın əlaqələrini həyata keçirir;
  • Akademiyanın kompüter şəbəkəsinin və İKT avadanlıqlarının dayanıqlı işləməsini təmin edir;
  • Akademiyanın istifadəsində olan informasiya sistemlərinin və digər elektron informasiya resurslarının normal işləməsi üçün müvafiq tədbirlər görür;
  • Akademiyada istifadə olunan kompüter avadanlıqlarının və proqram təminatlarının yenilənməsi üçün təkliflər verir;
  • Tədris prosesində zəruri olan proqramların müəllim və tələbə kompüterlərinə yüklənməsini həyata keçirir.