Baş səhifə
Fənlər

Fənlər

İqtisadiyyat

 

Sıra

№-si

Fənnin

şifri

Fənnin adı

Kreditin

sayı

 
 
 

 

ÜF-B00

Ümumi fənlər

30

 

1.

ÜF-B01.1

Xarici dildə işgüzar və akademik kommunikasiya-1

5

 

2.

ÜF-B01.2

Xarici dildə işgüzar və akademik kommunikasiya-2

4

 

3.

ÜF-B01.3

Xarici dildə işgüzar və akademik kommunikasiya-3

3

 

4.

ÜF-B01.4

Xarici dildə işgüzar və akademik kommunikasiya-4

3

 

5.

ÜF-B02

Azərbaycan tarixi

5

 

6.

ÜF-B03

Azərbaycan dilində işgüzar və akademik kommunikasiya

4

 

 

SF-B00

Seçmə fənlər:

6

 

7.

SF-B01

SF-B02

SF-B03

Sosiologiya;

Multikulturalizmə giriş;

A.R. Konstitusiyası və hüququn əsasları

3

 

8.

SF-B04

SF-B05

SF-B06

Sahibkarlığın əsasları və biznesə giriş;

İnformasiya texnologiyaları (ixtisas üzrə);

Politologiya

3

 

 

İPF-B00

İxtisasın peşə hazırlığı fənləri

144

 

9.

İPF-B01

İqtisadiyyata giriş

6

 

10.

İPF-B02

Xətti cəbr və riyazi analiz

8

 

11.

İPF-B03

İKT- baza komputer bilikləri

8

 

12.

İPF-B04

Mikroiqtisadiyyat

10

 

13.

İPF-B05

Ehtimal nəzəriyyəsi və riyazi statistika

8

 

14.

İPF-B06

Karyera planlaması

5

 

15.

İPF-B07

Makroiqtisadiyyat

10

 

16.

İPF-B08

Statistika

10

 

17.

İPF-B09

İqtisadi fikir tarixi

4

 

18.

İPF-B10

Beynəlxalq iqtisadiyyat

4

 

19.

İPF-B11

Yumşaq bacarıqlar (soft skills)

9

 

20.

İPF-B12

Ekonometrika

10

 

21.

İPF-B13

Menecment

7

 

22.

İPF-B14

Əməyin iqtisadiyyatı

4

 

23.

İPF-B15

Sosial sahələrin iqtisadiyyatı

6

 

24.

İPF-B16

Sərt bacarıqlar (Hard skills)

10

 

25.

İPF-B17

İnkişaf iqtisadiyyatı

4

 

26.

İPF-B18

Azərbaycan iqtisadiyyatı

6

 

27.

İPF-B19

Rəqəmsal iqtisadiyyat

6

 

28.

İPF-B20

Ətraf mühitin iqtisadiyyatı

6

 

29.

İPF-B21

Mülki müdafiə

3

 

İFPS-B00

Peşə hazırlığının seçmə fənləri

60

 

30.

İFPS-B01

Mühasibat uçotu və audit

4

 

31.

İFPS-B02

Kommersiya hüququ

4

 

32.

İFPS-B03

Maliyyə

4

 

33.

İFPS-B04

Gömrük işinin təşkili və menecmenti

5

 

34.

İFPS-B05

Gömrük nəzarəti və rəsmiləşdirilməsi

6

 

35.

İFPS-B06

Xarici iqtisadi fəaliyyətin gömrük-tarif tənzimlənməsi

4

 

36.

İFPS-B07

Pul nəzəriyyəsi və banklar

4

 

37.

İFPS-B08

Vergi nəzəriyyəsi və Azərbaycan vergi sistemi

5

 

38.

İFPS-B09

Risk menecmenti və sığorta

6

 

Gömrük ekspertizası

 

39.

İFPS-B10

Beynəlxalq təşkilatlar və inteqrasiya

6

 

Avropa İttifaqı xarici əlaqələri və gömrük sistemi

 

40.

İFPS-B11

İqtisadi siyasət

6

 

İqtisadi analiz

 

41.

İFPS-B12

Xarici ticarətin gömrük statistikası

6

 

Gömrük proseslərinin idarə edilməsi