Fənlər siyahısı

Fənlər kataloqu

Fənlər kataloqunda fənlərə aid mövzu və video tanışlıq çarxı ilə tanış ola bilərsiniz.

Fənin adı Fənin mövzu Qrupu Kredit sayı Fənin Kodu
Latın dili Dil fənləri 3 0211
Xarici dil – 1 Dil fənləri 7 0203
Xarici dil – 2 Dil fənləri 7 0204
Azərbaycan dili Dil fənləri 5 0202
İşgüzar yazışmalar Dil fənləri 3 0214
Azərbaycan tarixi Tarix fənləri 5 0201
İqtisadi fikir tarixi Tarix fənləri 5 0127
Marketinq Marketinq fənləri 4 0115
Risklərin idarə olunması Digər fənlər 4 0252
Qiymət və qiymətləndirmə Digər fənlər 5 0124
İqtisadi coğrafiya Ekologiya və coğrafiya 4 0128
Ətraf mühitin iqtisadiyyatı Ekologiya və coğrafiya 4 0120
Məhkəmə psixiatriyası Hüquq fənləri 4 248
Vəkilliyin əsasları Hüquq fənləri 4 0246
Mülki müdafiə Digər fənlər 3 0215
Vəkilliyin əsasları Hüquq fənləri 4 0246
Mülki prosesual hüquq Hüquq fənləri 8 0219
Vergi hüququ Hüquq fənləri 4 0245
Kriminalistika Hüquq fənləri 7 0227
Hüquq psixologiyası Hüquq fənləri 4 0244
Sosial təminat qrupu Hüquq fənləri 3 0240
Nəqliyyat hüququ Hüquq fənləri 4 0243
Maliyyə hüququ Hüquq fənləri 3 0238
Bank hüququ Hüquq fənləri 4 0242
Əməliyyat axtarış fəaliyyətinin əsasları Hüquq fənləri 4 0247
Beynəlxalq xüsusi hüquq Hüquq fənləri 4 0233
Məhkəmə ekspertizası Hüquq fənləri 3 0237
Kommersiya hüququ Hüquq fənləri 3 0232
Mülki hüquq - 2 Hüquq fənləri 8 0218
Cəza icra hüququ Hüquq fənləri 4 0234
Azərbaycanın hüquq tarixi Hüquq fənləri 3 0230
Cinayət hüququ-1 Hüquq fənləri 8 0220
Mülki hüquq-1 Hüquq fənləri 8 0217
Hüquq mühafizə orqanları Hüquq fənləri 3 0241
Ailə hüququ Hüquq fənləri 4 0236
İnsan hüquqları Hüquq fənləri 4 0235
Avropa İttifaqı hüququ Hüquq fənləri 4 0229
Konstitusiya hüququ Hüquq fənləri 7 0216
Hüquq nəzəriyyəsi Hüquq fənləri 7 0231
İqtisadi hüquq Hüquq fənləri 5 0212
Cinayət prosesi-2 Hüquq fənləri 4 0223
Beynəlxalq hüquq-2 Hüquq fənləri 5 0225
Beynəlxalq hüquq-1 Hüquq fənləri 5 0224
Cinayət prosesi-1 Hüquq fənləri 5 0222
İnzibati hüquq Hüquq fənləri 8 0228
Əmək hüququ Hüquq fənləri 8 0226
Ekologiya hüququ Hüquq fənləri 3 0239
Cinayət hüququ-2 Hüquq fənləri 8 0221
İnformatika/İKT İnformasiya və texnologiya fənləri 4 0119
İnformatika/İKT İnformasiya və texnologiya fənləri 5 0118
İqtisadi informatika İnformasiya və texnologiya fənləri 4 0117
İqtisadiyyatın tənzimlənməsi İqtisadiyyatın tənzimlənməsi 5 0125
Regionların sosial-iqtisadi inkişafının tənzimlənməsi İqtisadiyyatın tənzimlənməsi 4 0140
Dövlətin iqtisadi siyasəti İqtisadiyyatın tənzimlənməsi 4 0138
Makroiqtisadi təhlilin əsasları İqtisadiyyatın tənzimlənməsi 4 0137
Strateji planlaşdırma və proqramlaşdırma İqtisadiyyatın tənzimlənməsi 4 0136
Firmanın iqtisadiyyatı İqtisadiyyat fənləri 4 0126
Mikroiqtisadiyyat İqtisadiyyat fənləri 7 0102
İqtisadiyyata giriş İqtisadiyyat fənləri 3 0101
İnstitusional iqtisadiyyat İqtisadiyyat fənləri 4 0142
Milli iqtisadiyyatın inkişaf modelləri İqtisadiyyat fənləri 5 0141
Milli iqtisadi təhlükəsizliyin əsasları İqtisadiyyat fənləri 5 0139
Aqrar iqtisadiyyat İqtisadiyyat fənləri 4 0123
Azərbaycan iqtisadiyyatı İqtisadiyyat fənləri 5 0122
Sosial sahələrin iqtisadiyyatı İqtisadiyyat fənləri 5 0121
Dünya iqtisadiyyatı İqtisadiyyat fənləri 5 0107
Makroiqtisadiyyat İqtisadiyyat fənləri 6 0103
Xətti cəbr və riyazi analiz Riyaziyyat və Təhlil fənləri 7 0104
Statistika Riyaziyyat və Təhlil fənləri 4 0108
Ekonometrika Riyaziyyat və Təhlil fənləri 7 0106
Ehtimal nəzəriyyəsi və riyazi statistika Riyaziyyat və Təhlil fənləri 5 0105
Gömrük hüququ Gömrük fənləri 4 0254
Gömrük xətaları üzrə inzibati məsuliyyət Gömrük fənləri 4 0251
Gömrük qaydaları əleyhinə inzibati xətalar və icraatı Gömrük fənləri 4 0250
Gömrük işi sahəsində cinayətlərin araşdırılması və tövsivi Gömrük fənləri 4 0249
Gömrük nəzarəti prosesində qeyri-tarif və digər tənz. tədbirlər Gömrük fənləri 4 0135
Gömrük statistikası və İnformasiya texnologiyaları Gömrük fənləri 4 0134
Valyuta tənzimlənməsi Gömrük fənləri 4 0133
Gömrük ekspertizası, xarici iqt. fəaliyyətin mal nomenklaturası Gömrük fənləri 6 0132
Gömrük prosedurları və bəyanetmə Gömrük fənləri 4 0131
Gömrük-tarif tənzimlənməsi Gömrük fənləri 4 0130
Gömrük nəzarəti və gömrük rəsmiləşdirilməsi Gömrük fənləri 4 0129
Menecment Menecment fənləri 5 0114
İnsan resurslarının idarə edilməsi Menecment fənləri 4 0116
Vergilər və vergitutma Maliyyə fənləri 4 0113
Bank işi Maliyyə fənləri 5 0112
Audit Mühasibat fənləri 4 0110
Mühasibat uçotu Mühasibat fənləri 5 0109
Məntiq Fəlsəfə və sosial fənlər 3 0213
Mədəniyyətşunaslıq Fəlsəfə və sosial fənlər 3 0210
Psixologiya Fəlsəfə və sosial fənlər 3 0209
AR Konstitusiyası və hüququn əsasları Fəlsəfə və sosial fənlər 3 0208
Sosiologiya Fəlsəfə və sosial fənlər 3 0207
Politologiya Fəlsəfə və sosial fənlər 3 0206
Fəlsəfə Fəlsəfə və sosial fənlər 3 0205