Foto Xəbər

Dövlət Gömrük Komitəsinin Akademiyasında Beynəlxalq Standartlaşdırma Təşkilatının (İSO) standartları üzrə təlimlər keçirilir

Dövlət Gömrük Komitəsinin Akademiyasında (DGKA) Beynəlxalq Standartlar Sisteminin qurulması, Akademiyanın beynəlxalq təhsil məkanına inteqrasiya olunması, təhsil sahəsində beynəlxalq layihələrə qoşulması və Akademiyada təhsilin keyfiyyəti, əməyin mühafizəsi, təhlükəsizlik texnikasının təmin olunması sahələrində fəaliyyətin İSO (International Organization for Standardization) standartlarının tələblərinə uyğun səviyyədə təşkil olunması məqsədilə Akademiyanın struktur bölmələrinin əməkdaşları üçün təlimlər keçirilir.

Ətraflı